Aukhi Ghadi Na Dekhan Deyi
Aukhi Ghadi Na Dekhan Deyi - Aas Pyare
Aukhi Gharhi Na Dekhan Deyee - Vich Agni Aap Jalai